นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจโอเชี่ยน โซลูชั่น จำกัด ได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอย่างแรก ดังนั้นบริษัทฯจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่บริษัทฯเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (บางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และสุดท้ายนโยบายนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้เอง การที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายของบริษัทฯทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ผู้ใช้มีให้บริษัทฯและเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นบริษัทฯจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้อันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทฯกับผู้ใช้เท่านั้น

ทางบริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของบริษัทฯได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

โดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ DEE-VER.com ผู้ใช้จะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าผู้ใช้จะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ DEE-VER.com และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้เอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวม และ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณดังต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วันเกิด
 • รหัสผ่านของสมาชิกในเว็บไซต์ DEE-VER.com
 • ข้อมูลใบเสร็จ หรือหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต รวมไปถึงข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ได้จากบราวเซอร์ เมื่อคุณเปิดใช้งานเว็บไซต์หรือแอพลิเคชัน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้กับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ อนึ่ง อาจมีสถานการณ์พิเศษที่บริษัทฯ อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้ โดยต้องดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือมีการบังคับทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการร้องขออย่างเป็นกิจลักษณะ (เช่น หมายศาลหรือคำสั่งศาล) ตามที่ทางบริษัทฯเห็นว่าเหมาะสม

ข้อมูลคุ๊กกี้ (Cookies)

คุ๊กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลส่งระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยถูกเก็บบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยไฟล์ที่ถูกตั้งเอาไว้จะถูกส่งให้เซิร์ฟเวอร์เมื่อเบราว์เซอร์ทำการร้องขอการเปิดเพจเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับเบราว์เซอร์ได้

เราจะใช้ข้อมูลคุ๊กกี้ เพื่อใช้จัดการเว็บไซต์ DEE-VER.com เท่านั้น เช่น เพื่อจดจำการเข้าใช้ระบบสมาชิก เพื่อปรับการแสดงผลของเว็บฯ ให้เข้ากับแต่ละเครื่อง

โดยทั่วไปแล้ว เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถที่จะปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ได้ แต่อาจจะส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ DEE-VER.com ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ DEE-VER.com เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

 • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
 • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 • เว็บไซต์ต้นทางลิ้งมาเว็บไซต์ DEE-VER.com
 • หน้าเว็บฯต่างๆภายในเว็บไซต์ DEE-VER.com ที่ได้เข้าใช้งาน
 • ระยะเวลาที่ผู้ใช้เยี่ยมชม ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

เนื้อหาที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ และการเผยแพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ หรือเนื้อหา รูปภาพที่ได้ถูกเผยแพร่อย่างเต็มใจเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ชมบนเว็บไซต์ DEE-VER.com จะถือว่าเป็นสิ่งสาธารณะ ที่สามารถอ่าน รวบรวม และใช้โดยผู้ใช้งานอื่นๆ อีกทั้งเบอร์โทรฯ อีเมล ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม และข้อมูลอื่นๆ ของคุณจะปรากฎขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ DEE-VER.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ทำการเผยแพร่ออกไปด้วยตนเอง

ความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ DEE-VER.com ได้ใช้ระบบความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) เมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลจะเข้ารหัสก่อนส่งผ่านบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้

การลบหรือทำลายข้อมูล

ผู้ใช้มีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย โดยแจ้งคำร้องผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ได้ที่ admin@dee-ver.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจโอเชี่ยน โซลูชั่น จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ DEE-VER.com เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายทุกครั้ง

การติดต่อ

หากคุณมีปัญหา หรือข้อข้องใจประการใดเกี่ยวกับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทฯ กรุณาสอบถามมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของบริษัทฯ