นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจโอเชี่ยน โซลูชัน จำกัด ("บริษัทฯ") ได้กำหนดนโยบายนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ("ผู้ใช้งาน") บนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชัน DEE-VER ("DEE-VER") ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และบริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดในการเข้าใช้งาน DEE-VER และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานจะต้องกลับมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดในนโยบายส่วนตัวนี้และยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้ รวมทั้งรับทราบว่า ผู้ใช้งานได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าใช้บริการใดๆของ DEE-VER

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก หากเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้รวมถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์ การให้คะแนนผลิตถัณฑ์การได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ DEE-VER

2. Cookies

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายหากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ admin@dee-ver.com

4. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านก่อน

5. ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้นo